Etkileşimli Tahta Muayene Kabul Komisyonları Oluşturulması