Güzel Sanatlar Lisesi (görsel sanatlar, müzik alanları) ile Spor Lisesinin spor alanına öğrenci alımı ile ilgili basın bülteni