BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hayat Boyu Öğrenme

BİRİM AMİRİ

Mustafa YAPRAK Milli Eğitim Şube Müdürü- Tel: 

 

 

GÖREVLERİ 

Hayat boyu öğrenmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,

b) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,

c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,

ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,

d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,

f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,

g) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

  

         Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:

 

1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,

 

2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak,

 

3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

 

4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

 

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

 

6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,

 

7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

 

8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,

 

9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,

 

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

 

11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,

 

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

 

b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:

 

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,

 

2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,

 

3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

 

4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

 

5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

 

6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,

 

7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

 

8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

 

9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,

 

10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

 

c) Öğrencilere yönelik görevler:

 

1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,

 

2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

 

3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

 

5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

 

6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

 

7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

 

8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 

9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,

 

10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

 

– Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine (10) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (11) ve (12) numaralı alt bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

 

“11) Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,”

 

“12) Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak.”

 

“(2) Birinci fıkradaki görevler gerektiğinde birimler arası koordine kurularak yürütülebilir.” (Değişiklik:R.G.20/09/2015-29481)

 

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:

 

1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

 

2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

 

3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

 

4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.

 

 

      GÖREVLİ PERSONEL

Cemal Ömer CEYLAN (Şef)Tel: 1291

Mehmet YAĞIZ-Tel: 1264

 

      İLETİŞİM

E-posta: hayatboyuogrenme15@meb.gov.tr

Şeker Evler Mahallesi Topraklık Caddesi No 6 15100 BURDUR - 02482331119 02482332289 02482331348 02482322567 02482326293

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.