Birimlerimiz SİVİL SAVUNMA

SİVİL SAVUNMA

Adnan KURT (Sivil Savunma Uzmanı)

Dahili Telefon : 148

 

GÖREVLERİ :

1)   Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sivil savunma ile ilgili planlarının hazırlanması ve yürütülmesi,

2)   Planlarda ortaya çıkacak değişikliklerin yapılması ve yeniliklerin izlenmesi,

3)   Sivil savunma tesis ve malzemelerinin temin edilmesi ve bunların bakımının yapılması/yaptırılması,

4)   Sivil savunma ekiplerinin kurulması ve eğitimlerinin yaptırılması,

5)   Topyekün savunma ve millî seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaların hazırlanması ve uygulanması,

6)   Gerekli alarm talimatının hazırlanması ve yürütülmesi,

7)   Sabotajlara karşı koruma planları yapılması,

8)   Çalışma raporları hazırlamak

9)   Yangın tüplerinin kontrolü, dolumu ve bakımlarının kontrolünün sağlanması,

10)    24 saat çalışma planları yapılması, Yangın İç Düzenleme Talimatı hazırlanması

11)    Sivil savunma ile ilgili mevzuatı, yayınları ve talimatları izlemek ve gerekli olanları         uygulamaya geçirmek

12)    Sivil savunma uzmanlığında görev almamış tüm personel ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için ve tatbikatlar yaptırmak, Hizmetiçi Eğitim bölümüyle birlikte afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilkyardım konularında seminerler, toplantılar, konferanslar düzenlemek,

13)    Sivil savunma tatbikatları sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilmesine çalışmak,

14)    Sivil savunma hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için İl Afet müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,

15)    Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumların Sivil Savunma,Sabotajlara Karsı Koruma Planı, tedbirler planı, 24 saat Çalışma Planı ve yangın İç Düzenleme Talimatını Hazırlatmak.İl Milli Eğitim Müdürü adına denetimlerini yapmak

16)    Olağanüstü durumlarda; barışta hazırlanan tüm tedbir ve planların uygulamaya konması Kontrol Merkezi ve karargah Servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak

17)    Müdürlüğümüz Stratejik planlama sürecinde hazırlanan plana uyum ve uygulamada gerekli çalışmaları yapmak.

18)    Süreç içinde performans değerlendirmelerinin yapılmasında; Strateji Geliştirme Bölümü ile koordinasyon içinde çalışmak.

19)    Kanunlar ve Yönetmelikler doğrultusunda Millî Eğitim Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görevli Personel:

Ufuk ÇAKAR

Dahili Telefon : 161

 Yayın:10.01.2013 - Güncelleme:01.07.2014 - 16:36 - Görüntülenme:960