Yarışmalar (29/12/2014 tarih ve 25381993/821.05/7011698 sayılı yazıda belirtilen)