BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Destek Personeli(Aşçı, Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru

Sözleşmeli Destek Personeli(Aşçı, Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru

 

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ(AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI) İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU

 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli sözleşmeli destek personeli (aşçı, aşçı yardımcısı) pozisyonuna yerleştirmeler 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu yerleştirmeler kapsamında ilimizde görev yapacaklara ilişkin görev yerlerinin belirlenmesinde; ihtiyaç bulunan kurumların duyurusunun yapılarak bu kurumlar için adaylardan tercih alınması, alınan tercihlerin değerlendirilmesinde ise; Millî Eğitim Bakanlığına Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı) İstihdamına İlişkin Duyuru'da belirtilen yerleştirme işlemlerine esas olan öncelik sırası;                        

1.Lisans Alan Mezunu

           2.Önlisans Alan Mezunu,

           3. Ortaöğretim Alan Mezunu,

           4.Lisans Sertifikalı Başvuru,

           5.Önlisans Sertifikalı Başvuru,

           6. Ortaöğretim Sertifikalı Başvuru

her adayın yerleştirildiği öğrenim düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

 

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI) YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLİMİZE ATANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuru Sonuç Belgesi.

2- 2020 KPSS (B) Grubu Sonuç Belgesi.

3- Diploma aslı veya onaylı örneği (Söz konusu belgenin bulunması durumunda E-Devlet üzerinden de alınması, adaylar başvuru tarihinin son günü olan 01.04.2022 tarihi itibarıyla başvuruda bulunduğu eğitim düzeyi ve alanında mezun durumda olmaları gerekmektedir).

4- Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge. (Söz konusu belgenin bulunması durumunda E-Devlet üzerinden de alınması) Alan mezunları için istenilmemektedir.

5- Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge. (E-Devletten alınabilir)

6- Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile söz konusu rapor E-Devlet üzerinde kayıtlı ise E-Devlet üzerinden de alınması (mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu)

7- 6 adet vesikalık fotoğraf.

8- Mal bildirimi (https://burdur.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak form doldurulabilir.)

9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10-İkametgâh Belgesi (E-Devletten alınabilir)

11-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten alınabilir)

Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. (Adaylardan askerlik hizmetini ifa edenler ya da edecek olanlar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek-1 maddesi hükmü çerçevesinde görev yapacakları/yaptıkları kurumuna yazılı talepte bulunmaları hâlinde pozisyonları saklı tutulur.)

 

2- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

 

3- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

 

4- Adaylardan yerleştirmelerinin yapıldığı aynı pozisyonda başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

 

5- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

 

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

7- Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak.

 

8- Başvuru tarihinin son günü olan 01.04.2022 tarihi itibarıyla başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirmek.

 

Not: İlimize yerleştirilmesi yapılan adaylar kendilerine yapılacak olan tebligatı beklemeden 16.05.2022 tarihinden itibaren yukarıda istenilen belgeleri  https://burdur.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan Tercih Formu (Dilekçe Örneği) ile 16-27.05.2022 tarihleri arasında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü (Atama) birimine teslim edebileceklerdir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)


İHTİYAÇ LİSTESİ

TERCİH FORMU

MAL BİLDİRİM FORMU

ETİK SÖZLEŞME

 

 

Şeker Evler Mahallesi Topraklık Caddesi No 6 15100 BURDUR - 02482331119 02482332289 02482331348 02482326293

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.