E-Sınav Kurs İçeriği

0 - Kurs Programı

1 - E-Sınav Uygulamalarına İlişkin Mevzuat

2 - E-Sınav Uygulamaları ve Sistemin Genel İşleyişi

3 - E-Sınav Merkezi Yazılım ve Donanımları

4 - E-Sınav Kapsamında Yapılan Görevlendirmeler

5 - Uygulama İzleme Sorumlularının Yapması Gereken İşlemler

6 - Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Ekler

1: Merkezi Sistem Sınav Yönergesi (Tam Metin)

2: E-Sınav Uygulama Kılavuzu 2024 (Tam Metin)

2: Kalfalık, Ustalık vs Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024

2: Amatör Telsizcilik E-Sınav Kılavuzu 2024

2: Denklik Seviye Tespit Uygulama Kılavuzu 2024

3: Dikkat Edilecek Hususlar

3: Dikkat Edilecek Hususlar (info Grafik)

4: Kontrol ve Takip Çizelgesi

5: Yabancı Aday Kimlik Kontrol Kriterleri

6: Salon Yoklama Listesi

7: Emniyet Görevlisi Raporu

8: Joker Aday İşlemleri

9: Joker Aday Bilgileri Tespit Formu

10: Joker Aday Tespit Tutanağı

11: E-sınav Sonuç Raporu

12: E-sınav Zarf Üstü

E-Sınav Demo Uygulaması